Đòi nợ thuê, mỗi tháng kiếm 2 tỷ đồng

Đòi nợ thuê, mỗi tháng kiếm 2 tỷ đồng

Với dịch vụ đòi nợ, người hay nhóm trực tiếp đi thu tiền sẽ được hưởng 40% mức phí dịch vụ công ty thu của khách hàng. “Cao thủ đòi nợ thuê có thể thu về một vài tỷ đồng mỗi tháng là chuyện bình thường, nên mức thu nhập 20, 30 chai/tháng chả là...

Read more